Waarom zijn nog zoveel mensen iedere dag verbaasd dat er zoveel onrecht is in deze wereld? Extreme haat jegens iemands geloof of andere ideeën. Vaak is geboren worden bij een bepaalde bevolkingsgroep al afdoende. Denk hierbij onder andere aan de Palestijnse bevolking.

Als keuzes worden gemaakt uit machtsvertoon, met vaak angst aanwezig op de achtergrond, dan staat de mens niet centraal. De gewone burgers moeten dan maar slikken wat machthebbers hebben besloten om te gaan doen. De leiders gaan dan letterlijk een land regeren en heersen over volkeren in plaats van dat ze voor de bevolking het land gaan besturen. De keuzes die worden gemaakt hebben vaak meer te doen met materialistisch gewin dan dat er rekening wordt gehouden met medemensen. Menselijkheid is geen onderdeel van het regeerplan en burgers delven vaak het onderspit. Hierbij is te denken aan Brazilië waar olie is ontdekt op een plek waar nu nog inheemse bevolking; indianen wonen.

Technologisch hebben wij ons goed ontwikkeld. Het vervelende met regeren is echter dat er een menselijk karakter bij komt kijken. De menselijke zwakheden zijn nog net zo onderontwikkeld sinds Aristoteles schreef:

“Ik noem hem dapperder die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf”

“Wat is de mens? Een monument van zwakheden, een prooi van het moment, een speling van het lot; de rest is slijm en gal”.

In de Thora zijn zonden onder andere het doden van mensen, het vals getuigen tegen uw naaste oftewel liegen, stelen en het onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort. Als dat eeuwenlang al een probleem is dan zijn we nog net zo onderontwikkeld als duizenden jaren geleden bij het schrijven van de Thora en toen Aristoteles (384 – 322 voor Christus) leefde.

Zolang wij niet ons karakter kritisch gaan beschouwen en verantwoording nemen voor onze daden zal er niets veranderen. Bij het uitvoeren van onze dagelijkse taken kan rekening houden met de medemens al voor een hele andere beslissing zorgen.

Verbaast u dus niet langer maar vorm samen het tegengewicht om een ander geluid te laten horen tegen het stinkende geld dat in de meeste hoofden ruist.