Workshop poezië tijdens Cultuurmaatjes project

Op 4 juni heb ik een workshop poëzie gegeven bij de Volksuniversiteit Enschede. Dit in het kader van het Cultuurmaatjesproject. Het thema van de workshop was ‘groei’. Daarnaast was het van belang om de cohesie van de groep te vergroten. De reacties waren zeer positief en het groepsgevoel met onderlinge klik was vergroot. Fantastisch! Daar was deze workshop voor bedoeld!

Als u ook uw collega’s op een andere manier wilt verbinden met elkaar neem dan vrijblijvend contact op met mij!